Een samenleving met als fundament
Vertrouwen en vrijheid

Met in de hoofdrol paarden die in vrijheid door deze samenleving heen bewegen

Zielswijze

essentieel onderdeel te zijn van de positieve verandering, een regeneratief proces om de natuur haar vitaliteit terug  te geven; er echt zorg voor te dragen.

Zienswijze

een kleine samenleving als pilot in de gemeente leudal om zichtbaarheid te geven

dat het wel anders kan

Uniekheid

het belangrijkste onderdeel van deze bijzondere samenleving is zichtbaarheid te geven aan dat wat paarden werkeluck nodig hebben om echt paard te mogen zijn;

een leven te leven zoals het oorspronkeluck bedoeld is.

HOE ZIET DEZE SAMENLEVING ER DAN UIT?

Een weelderige kleine samenleving in het groen; een plek van ontspanning en creativiteit, in een levende omgeving van geuren en kleuren die bestaanszekerheid biedt, een plek waar vogels, bijen, vlinders, insecten en tal van kleine dieren voedsel en onderkomen vinden

Een plek waar de bodem zich kan herstellen, waar frisse lucht, schoon water, hoogwaardig voedsel en geneeskrachtige kruiden ruimschoots voorhanden zijn. 

Waar samen zorg en verantwoordeluckheid wordt gedragen voor al wat leeft, waar er geschaterd en gelachen wordt en heel belangrijk ‘daar waar paarden door de leefgemeenschap van de mensen heen beweegt’

De eerste kiemen van een nieuwe, gelukkige beschaving zijn hier zichtbaar

(inspiratie met name verkregen door de wereldwijde bekende boekenreeks van Anastasia)

ZEG JA “VOOR” JE NATUUR (WET)

We hebben allen het scheppende vermogen om dat gene te manifesteren waar we gelukkig van worden. De nieuwe wereld kan enkel gerealiseerd worden door te stoppen met strijden

Hoeveel gekker moet het nog gaan worden voor we besluiten het anders te gaan doen? wij zijn alvast begonnen 😉

Er wordt op grote schaal een spel gespeeld met spelregels waar we niks meer mee willen, de enige optie is dan ook om dit spel te verlaten. Strijden om de spelregels te veranderen is ‘oude wereld’ en we hebben te lang gezien dat het enige resultaat daar van was, geweld en verlies

Blijft je in dit spel, dan hou jij ‘zelf’ deze drama driehoek tot in de eeuwigheid in stand

Wat je aandacht geeft groeit en als je goed kijkt is dit alles een waardevolle uitnodiging om ons te verbinden met datgene wat ons echt beweegt, op wie we echt zijn en wat we hier te doen hebben; ons schepper schap uit te leven en hier het collectieve veld mee te voorzien

Wanneer we ons hierop gaan richten, ons gaan voeden met dat waar we WEL gelukkig van worden zal al het andere verdwijnen

The greatest fine art of the future will be the making of

a comfortable living from a small piece of land

~ Abraham Lincoln

Het verlangen naar Anastasiadorp Leudal (met paarden in de hoofdrol)

is een zieleninitiatief van claire schroijen.

Heb je vragen of zoek je contact, dan kun je mailen naar:

bezieling@anastasiadorpleudal.nl

life goes on, and each person can
create a beautiful image of life
at any moment

e

V. Megre

f

Note: Wellicht valt het op dat er woordspelingen te vinden zijn op deze site; Claire speelt graag met woorden en hun betekenissen en is zich bewust van de verborgen krachten die in taal verborgen zit; ‘anders communiceren’ past dan ook heel goed bij dat wat nodig is in de wereld van vandaag; ‘veranderingen die verschil maken’