Het regenereren van moeder aarde

door af te stemmen op haar wijsheid

Masanobu Fukuoka was een Japanse boer en filosoof die de “natural farming” of ook “do-nothing farming” methode ontwikkelde;

De principes die hierbij horen zijn om te stoppen met ploegen, beëindigen van het inzetten van chemische meststoffen/herbiciden/pesticiden en zelfs te stoppen met snoeien

Fukuoka’s aanpak cultiveert respect voor de natuur, begrip van natuurlijke ecosystemen en overvloedige oogst

HET IS HEEL SIMPEL; wanneer we naar ons binnenste afreizen; naar onze eigen kern en weer durven te voelen, dan weten we heel goed dat we hebben te stoppen met de vernietiging; manipulatie en roofbouw van moeder aarde; en weten we heel goed dat het hard nodig is om ons bewust met haar af te stemmen

Minder is meer; met minimale inspanning tot overvloed komen; simpelweg door te vertrouwen op de natuurlucke processen; het grotendeels werk van het verbouwen laten we weer over aan de natuur zelf; bijdragen aan een gezonde, levendige grond waar micro-organismen, de wortels van de planten, wormen en insecten het werk doen; Vruchtbaarheid zit IN de aarde

Wanneer wij met haar gaan samenwerken, haar helpen door te voeden; tijd te geven en haar vertrouwen te schenken zal ze haar ware aard aan ons laten zien: OVERVLOED

Hierdoor zal er respect terugkomen, zullen er waardevolle samenwerkingen ontstaan, bewust samen leven, er zal weer geschaterd en gelachen worden wanneer we met handen en voeten de akkers zullen voeden; er zal overvloed zijn om te kunnen delen; alles uit respect voor en in samenwerking met moeder Aarde

5

Een vraag die bij deze nieuwe wereld hoort
“wat kan er achterwege worden gelaten om zelfs tot meer rendement te komen”

6